Cơ sở vật chất

Địa chỉ tại: 146T Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, Tp. HCM

 

Phòng học
Phòng học
Phòng học
Phòng học