Đăng kí phân tích

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ SINH TRẮC VÂN TAY

  • Bước 1 : Đăng kí thông tin và hẹn lịch lấy dấu vân tay
  • Bước 2 : Lấy dấu vân tay (tại công ty hoặc tại địa điểm thuận tiện cho khách hàng)
  • Bước 3 : Gửi vân tay phân tích
  • Bước 4 : Hẹn lịch tư vấn khi có kết quả.
  • Bước 5 : Chuyên viên tư vấn sẽ đọc và phân tích kết quả, đưa ra các giải pháp kích hoạt cụ thể, cũng như định hướng nghề nghiệp và tư vấn giáo dục dựa trên kết quả riêng từng cá nhân.

(Bài phân tích có kết quả trong 7 ngày làm việc kể từ ngày lấy dấu vân tay)

ĐĂNG KÝ DỰ THI