Lợi ích

ỨNG DỤNG CỦA SINH TRẮC VÂN TAY

Đối với trẻ em

 • Giúp cha mẹ biết được khả năng bẩm sinh của con để định hướng phát triển phù hợp.
 • Giúp cha mẹ biết được những chỉ số thông minh bẩm sinh của con như IQ, EQ, CQ, AQ.
 • Giúp cha mẹ khám phá được con mình đang sở hữu vùng thông minh vượt trội nào trong 8 loại hình thông minh.
 • Giúp cha mẹ giãi mã được những chỉ số trong cấu trúc các thùy não của con.
 • Giúp cha mẹ hiểu rõ tính cách của con để tìm ra phương thức giao tiếp hiệu quả .
 • Giúp bé tự tin và tự lập hơn thông qua những đặc điểm tính cách và khả năng của bản thân.

Đối với người trưởng thành

 • Giúp hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và năng lực của bản thân.
 • Khám phá những tố chất của bản thân để phát triển và phục vụ trong công việc.
 • Định hướng nghề nghiệp chính xác hơn và phát huy hiệu quả tối đa khả năng của bản thân để thành công hơn trong công việc.
 • Định hình phong cách cá nhân để chuyên nghiệp và thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống
 • Tự tin hơn khi biết rõ những khả năng của chính bản thân mình.
 • Giúp Học Sinh – Sinh viên định hướng nghề nghiệp phù hợp ngay từ ban đầu và có mục tiêu rõ ràng.

Đối với gia đình

 • Giúp các thành viên trong gia đình hiểu rõ tính cách của nhau hơn, dễ thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau.
 • Tránh những bất đồng qua điểm, cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tốt đẹp và hạnh phúc.
 • Cha mẹ hiểu rõ khả năng của con cái, điểm mạnh điểm yếu để định hướng chính xác cho con
 • Hạn chế những áp đặt công việc và nghê nghiệp của cha mẹ lên con trẻ.

Đối với doanh nghiệp

 • Giúp doanh nghiệp tuyển dụng được những ứng viên phù hợp với từng vị trí công việc.
 • Giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác khả năng từng nhân viên để sắp xếp vị trí và phân công nhiện vụ hợp lí, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực từng nhân viên.
 • Hiểu rõ về tính cách của nhân viên, cải thiện được các mối quan hệ trong môi trường làm việc.
 • Tư vấn đào tạo và phát triển nhân sự.