PHÂN LOẠI CHỦNG VÂN TAY

Vào năm 1892, bằng phương pháp thống kê, nhà Nhân chủng học Fransis Galton đã tập hợp số lượng người đủ lớn để làm đại diện cho toàn bộ dân số trên thế giới và từ đó khẳng định được rằng vân tay của con người được chia thành 3 chủng chính: Whorl (Đại Bàng), Loop (Nước), Arch (Núi). Dựa vào chủng vân tay chúng ta có thể đọc vị được tính cách bẩm sinh của bất kỳ một cá nhân nào.

Hãy cùng Smazon điểm qua các loại chủng vân tay nhé.

Vậy, từng chủng vân tay sẽ có những đặc tính gì? Hãy cũng Smazon tìm hiểu trong các nội dung sau nhé!

 

Bình luận