Cách tăng trưởng 4 loại hormones “hạnh phúc”

Con người luôn sống với khao khát tìm kiếm “hạnh phúc” mà không nhận ra rằng “hạnh phúc” luôn tồn tại trong chính cơ thể mình. Hạnh phúc có được là do chính chúng ta tạo ra. Cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra 4 loại hormones “hạnh phúc” bao gồm Edorphin, Dopamine, Serotonin và Oxytocin. Chúng sẽ giúp thúc đẩy những suy nghĩ tích cực khiến ta luôn có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và tự tin trong cuộc sống.

Hãy cùng khám phá 4 loại hormones trên và các hoạt động để tăng trưởng chúng nhé!