Gia đình

  • Giúp các thành viên trong gia đình hiểu rõ tính cách của nhau hơn, dễ thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau.
  • Tránh những bất đồng qua điểm, cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tốt đẹp và hạnh phúc.
  • Cha mẹ hiểu rõ khả năng của con cái, điểm mạnh điểm yếu để định hướng chính xác cho con.
  • Hạn chế những áp đặt công việc và nghề nghiệp của cha mẹ lên con trẻ.