Người trưởng thành

  • Giúp hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và năng lực của bản thân.
  • Khám phá những tố chất của bản thân để phát triển và phục vụ trong công việc.
  • Định hướng nghề nghiệp chính xác hơn và phát huy hiệu quả tối đa khả năng của bản thân để thành công hơn trong công việc.
  • Định hình phong cách cá nhân để chuyên nghiệp và thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống
  • Tự tin hơn khi biết rõ những khả năng của chính bản thân mình.
  • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hoạch định tương lai và phát triển sự việc đúng với đam mê, sở trường