Quy trình làm sinh trắc vân tay

Bước 1: Lấy dấu vân trực tiếp bằng máy Scan tại Công Ty hoặc địa điểm thuận tiện của Khách hàng (bảo mật tuyệt đối nhờ Công nghệ không lưu vết dấu vân tay)

Bước 2: Gửi vân tay đã được mã hóa lên hệ thống 4.0 phân tích

Bước 3: Kết quả được trả ra và in ấn thành 1 quyển báo cáo khoảng 90 trang (chi tiết xem tại https://smazon.vn/kien-thuc/sinh-trac-van-tay/noi-dung-bai-sinh-trac-van-tay/ ) trong thời gian từ 5-7 ngày làm việc

Bước 4: Xếp lịch tư vấn với Khách hàng

Bước 5: Nghe tư vấn kết quả bởi chuyên gia STVT (Đã có chứng chỉ Tư vấn do Viện Nghiên cứu Sinh trắc Vân tay cấp) trong thời gian từ 1 – 3 giờ (tùy theo gói Tư vấn)

Bước 6: Áp dụng kết quả vào cuộc sống/ học tập/ sự nghiệp cùng với sự đồng hành của SMAZON (chương trình chăm sóc được thiết kế theo từng gói Tư vấn chuyên biệt)