Cam

Bạn mong muốn một cuộc sống ổn định và thoải mái. Tinh thần trách nhiệm cao và sự trung thực là điểm mạnh nổi trội ở bạn.