Đỏ

Tính cách của bạn nồng nhiệt, đam mê và tươi sáng, tương tự như màu đỏ. Bạn là người sáng tạo và luôn tìm kiếm sự lạc quan.