Trắng

Bạn là người dịu dàng và có lòng nhân ái. Bất kỳ ai khi ở bên bạn đều cảm thấy được che chở và an toàn.