Vàng

Bạn điềm tĩnh, đáng tin cậy và hiếm khi ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn thích làm theo sự chỉ dẫn hơn làm chủ vấn đề.