Xanh dương

Lạnh lùng và khó gần thường xuyên là ấn tượng đầu tiên của người khác về bạn. Thế nhưng, bên trong bạn lại có phần yếu đuối và muốn được che chở.