Xanh lá cây

Bạn là người luôn đi thẳng vào vấn đề. Trong cuộc sống, bạn lý tính và có tố chất lãnh đạo.